Preventivní projekt Tvoje cesta onlinem

KLADENSKO – První školou, kde byl projekt realizován, byla slánská obchodní akademie. 

Kladenští policisté zamířili v pátek 6. března 2020 na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném, kde byl poprvé v rámci Středočeského kraje realizován preventivní projekt Tvoje cesta onlinem, který studentům přiblížil rizika na sociálních sítích a celkově na internetu. Důležité je také zmínit, že na tomto projektu spolupracovala Policie České republiky společně s Československou obchodní bankou, a.s., která se stala jejím partnerem.

Cílem tohoto projektu je ukázat dětem na vybraných případech, jakými způsoby internetoví predátoři oslovují své potencionální oběti, jak s nimi manipulují a jak dokáží využívat dostupně veřejných informací. Policisté studentům dali rady, na koho se obrátit pro případ pomoci, a především je upozornili na to, jakých rizikových ukazatelů si mají všímat při komunikaci s osobou na internetu. 

Přednáška byla postavena na interaktivní práci s posluchači, kterou vedli zkušení policisté s ambasadorem z ČSOB, a.s. Policisté kromě představení rizik a veškerých nástrah v kyberprostoru zmínili i reálné případy v této oblasti a odborně proškolený zástupce banky obohatil přednášku zabezpečením chytrých zařízení. Nechyběl ani prostor pro dotazy ze strany studentů a učitelů.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Kladno
6. března 2020