Policisté se zaměřili na kontrolu používání bezpečnostních pásů

KRAJ – Na Benešovsku se k policistům připojil také krajský koordinátor BESIP, který společně s policejním preventistou předával informace zaměřené na bezpečnost v dopravě. 

Středočeští policisté se v pondělí 9. března zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce. V průběhu této akce se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Kontrolovaly ale i ostatní povinnosti a předpisy, které musí řidiči i další osoby ve vozidle dodržovat. Jedná se například o to, zda se řidiči věnují řízení vozidla, zda je jejich vozidlo technicky způsobilé, zda mají vozidlo na dálnici opatřeno platnou dálniční známkou a další. Současně se policisté zaměřili na pátrání po osobách, odcizených věcech a vozidlech.

Konkrétně na Benešovsku se řidiči v rámci silniční kontroly mohli potkat s policejním preventistou a krajským koordinátorem BESIP. Ti společně řidičům v rámci akce předávali informace a preventivní předměty zaměřené na bezpečnost v dopravě, konkrétně na bezpečné poutání.

Během pondělní akce policisté zastavili a zkontrolovali téměř 1500 vozidel a zjistili 367 přestupků. Celkem 350 přestupců vyřídili na místě příkazním řízením ve výši 152 000 korun a 17 řidičů oznámili na příslušný úřad k dalšímu projednání ve správním řízení. Nejčastěji policisté řešili nepoužití bezpečnostních pásů, a to ve 130ti případech. Nepoužití zádržného systému řešili ve 4 případech. Druhým nejčastějším prohřeškem řidičů bylo porušení nejvyšší dovolené rychlosti. Tento přestupek spáchalo celkem 37 řidičů. Policisté také zastavili 34 vozidel, která nebyla opatřena platnou dálniční známkou. Celkem 33 řidičů použilo ke své jízdě vozidlo s nevyhovujícím technickým stavem. Dalších 9 řidičů nepředložilo doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Za jízdu bez řidičského průkazu policisté pokutovali celkem 6 osob a jedna osoba řídila bez řidičského oprávnění. Pokutován za přestupek v dopravě byl během akce také jeden chodec a jeden cyklista. Celkem 3 řidiči porušili ustanovení zákona o silniční dopravě. Bezpečnostní přestávku a dobu jízdy nedodrželi celkem 3 řidiči. Pod vlivem alkoholu do jednoho promile za volant usedli 4 řidiči a u 2 řidičů policisté zjistili přítomnost omamných a psychotropních látek. Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se dopustila jedna osoba.

Ne všichni ví, jak správně bezpečnostní pásy použít, proto je důležité neustále připomínat zásady bezpečného poutání.

,,Před jízdou je nutné správně nastavit sedačku ve vozidle, a k tomu odpovídající výšku pásu. Velice důležité je také správně nastavit opěrku hlavy. Pás musí být upevněn přes rameno a hruď. Nikdy ho nesmíme mít připnutý přes krk,“ připomněl koordinátor BESIP Miroslav Polách.

Povinnost připoutat se má nejen řidič, ale také každá další přepravovaná osoba, pokud je sedadlo bezpečnostními pásy vybaveno. Pokud řidič nebo spolucestující nebudou připoutáni, hrozí jim od policistů na místě v příkazním řízení pokuta až do výše 2000 Kč. V případě zahájení správního řízení mohou být přestupci sankcionováni až do výše 2500 korun. Nepřipoutaným řidičům jsou zároveň v rámci bodového systému přičítány 3 body. Řidič nenese odpovědnost za to, že dospělý spolujezdec není připoután, ale měl by ho na tuto povinnost upozornit. Případnou pokutu si tedy spolujezdec platí sám. Řidič je ale odpovědný za to, aby byly ve vozidle připoutány děti.

Více se o bezpečném poutání v dopravních prostředcích můžete dozvědět na webových stránkách Bezpečného Středočeského kraje.

por. Bc. Veronika Čermáková
tisková mluvčí P ČR
10. března 2020