Policie a samospráva jednají o efektivní službě

KRAJ – Vedení středočeské policie jednalo se samosprávou ve Zruči nad Sázavou. Téma: přerozdělení sil v regionu.

V polovině září a začátkem října tohoto roku jednal krajský ředitel policie Středočeského kraje brig. gen. JUDr. Václav Kučera s představitelem místní samosprávy, starostou města Zruč nad Sázavou, o vývoji bezpečnostní situace a v reakci na to o možných nových alternativách, přerozdělení a efektivní úpravě výkonu služby policistů v regionu s ohledem na jejich dostupnost v případě řešení protiprávního jednání.

Policejní ředitel reagoval při jednáních zejména na vývoj kriminality nejen v České republice, kdy Policie ČR zaznamenala nejnižší počet trestných činů za posledních 15 let, tak i na stále se snižující trend kriminality na Kutnohorsku, potažmo i v obci Zruč nad Sázavou, kde je trend obdobný (viz tabulka č. 1 a 2).

Počty trestných činů ve Zruči nad Sázavaou od roku 2015 (tab. č. 1)
2015 2016 2017 2018
počet trestných činů 66 49 44 39

 

Počty přestupků ve Zruči nad Sázavou od roku 2015/z toho proti Besipu (tab. č. 2)
2015 2016 2017 2018
počty přestupků 1 201 743 730 487
– z toho proti Besipu 140 110 121 79

MOŽNÉ  NÁVRHY  ŘEŠENÍ

Nejen tyto objektivní a nezpochybnitelné důvody, ale i stav policistů na obvodním oddělení, který s ohledem na svou nedostatečnost stěžuje zajištění každodenního efektivního výkonu služby, vedli krajského ředitele k několika návrhům řešení stávající situace, které by zajistily nepřetržitý výkon služby policistů v obci. Jednou z možných alternativ bylo nahrazení stávajícího obvodního oddělení, které není za dané personální situace schopno zajistit nepřetržitý výkon služby, vytvořením několika prvosledových hlídek, které nejsou zatíženy administrativní činností, pohybují se stále v terénu a svým rychlým dojezdem jsou schopny okamžitě reagovat na vzniklou situaci a potřeby zajištění bezpečnosti v obci.

Další alternativou řešení je zachování stávajícího obvodního oddělení s výhledem doplnění počtu policistů, a to ve spolupráci se samosprávou města Zruč nad Sázavou, zejména pak v oblasti sociální. Tedy možnosti přidělení bytu či rodinné ubytovny pro nově nastoupivší policisty jako jeden z benefitů naplnění a stabilizace personálního stavu.

Dosavadní jednání s vedením města nemá ještě konkrétní závěr, nicméně snahou jak vedení policie, tak samosprávy, je najít optimální řešení pro zajištění efektivního a nepřetržitého výkonu služby s minimálními dojezdovými časy na místo činu.

 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
10. října 2019