Policejní kontroly na hřbitovech

KLADENSKO – Pravidelná preventivní kontrolní činnost na pietních místech Kladenska.

V průběhu týdne na přelomu měsíců říjen a listopad policisté Územního odboru Kladno provádí pravidelně preventivní kontrolní činnost na vytipovaných hřbitovech po celém území kladenského okresu. V letošním roce policisté příslušných obvodních odděleních začali provádět kontroly na těchto pietních místech již od 26. října 2018 a budou pokračovat i v dalších následujících dnech. Na tuto dlouholetou preventivní akci zaměřenou na kontroly hřbitovů v době „Památky zesnulých“ navázaly i v letošním roce policistky oddělení tisku a prevence, které ve spolupráci s policisty oddělení hlídkové služby uskutečnily kontrolní činnost v pátek 2. prosince 2018 na vytipovaných hřbitovech především v obcích.

Preventivně bezpečnostní akce byla zaměřena na kontroly hrobů na hřbitovech a jejich přilehlého prostranství. V rámci této kontrolní činnosti policisté zkontrolovali několik desítek hřbitovů na Kladensku. Jednalo se například o hřbitovy v městech Kladno, Slaný, Smečno, Stochov, ale také v obcích Svinářov, Hrdlív, Kvílice, Kačice, Tuchlovice,  Kamenné Žehrovice, Bratronice, Žilina, Libušín, Brandýsek, Pchery, Vrapice, Vinařice, Hřebeč, Družec a Běleč.

Policisté monitorovali pietní místa nejen v předdušičkovém období, ale i po dni „Památky zesnulých“, kdy návštěvníci na většinu hrobů umístí především květinovou výzdobu, ale i další okrasné předměty. Kontroly byly prováděny nejen v průběhu dne, ale i v nočních hodinách, a to na některých hřbitovech i opakovaně. Při preventivních kontrolách nebyly nalezeny žádné násilně poškozené hroby, pouze byly zaznamenány poškozené hroby stářím nebo povětrnostními podmínkami.  V prostorách hřbitovů ani v jejich okolí policisté nespatřili žádné nežádoucí podezřelé osoby.

Policejní hlídky v rámci preventivně kontrolní akce pohovořily s právě se nacházejícími občany na  hřbitovech a předaly jim informace a letáky s preventivní tématikou. Jedním z doporučení pro občany bylo pořízení si  fotodokumentace svých hrobů pro případ, kdyby došlo k poškození nebo zcizení věcí z hrobu. V současné době jsou pachatelé nevyzpytatelní a kromě květin, věnců a svícnů se dost často zaměřují na funerální architekturu, jakou jsou například  části hrobek a náhrobků a nebo okrasné sošky, či kovové předměty. Při způsobení krádeže nebo poškození bývá tato fotodokumentace velkým pomocníkem při vypátrání odcizených věcí s funerální architekturou.

Dalším upozorněním pro občany bylo, aby si při odchodu ke svým hrobům řádně zabezpečili svá vozidla a především v nich neponechávali žádné cenné věci, neboť zvýšený počet návštěvníků na hřbitovech přilákává k těmto pietním místům nenechavé zloděje, kteří umí využít i malou chvilku nepozornosti a vloupat se do vozidla, které svým obsahem upoutá pozornost.

Občané tyto policejní hlídky při preventivní kontrolní činnosti na hřbitovech vítají vždy s kladným ohlasem. V obci Svinářov na Kladensku se policisté setkali i s panem starostou, který policejní hlídku na jejich hřbitově uvítal, i když zde dosud neshledávají žádné výtržnosti a vandalství.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR  Kladno

5. listopadu 2018