Ministerstvu vnitra uspořádalo odborný seminář „Prevence kriminality a technická normalizace“

Dne 15. května 2018 se na Ministerstvu vnitra uskutečnil technický semináře s názvem „Prevence kriminality a technická normalizace“. Na semináři odborníci prezentovali zejména oblast praktického naplňování norem v bezpečnostních systémech. Dále diskutovali o bezpečnosti škol, nemocnic a veřejných prostranství či o kontrolních bezpečnostních technologiích. Seminář se též dotkl velmi aktuálního tématu GDPR, tentokrát z pohledu provozování kamerových systémů. Více informací je na  http://www.mvcr.cz/clanek/na-ministerstvu-vnitra-se-sesli-experti-na-prevenci-kriminality-z-cele-cr.aspx