Ministerstvo vnitra zveřejnilo výsledky dotačního řízení na prevenci kriminality

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v prosinci 2017 Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018, v rámci kterého si mohly kraje, obce nebo DSO žádat o finanční prostředky na realizaci projektů prevence kriminality.

Ministerstvo vnitra ve čtvrtek zveřejnilo podpořené projekty. V dotačním programu byly vedle pěti projektů Středočeského kraje finančně podpořeny i projekty dvanácti měst ze Středočeského kraje. Podrobnosti jsou na:  http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2018.aspx