Metodické setkání k prevenci kriminality se týkalo i GDPR

Ve dnech 18. až 20. dubna 2018 se uskutečnilo výjezdní metodické setkání koordinátorů prevence kriminality krajů, měst a obcí, a zástupců oddělení tisku a prevence Policie ČR, s pracovníky Odboru prevence kriminality MV. Jedna část setkání byla také věnována GDPR. V příloze je prezentace Odboru prevence kriminality MV k úvodu do problematiky GDPR pro následnou orientaci na stránkách Ministerstva vnitra ČR s aktivním i odkazy.

GDPR prezentace