Kurz taktické medicíny v Sadské

Ve dnech 23. – 24. 5. 2018 absolvovalo 28 policistů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje kurz taktické medicíny.

Ve školním policejním středisku v Sadské si účastníci, převážně instruktoři služební přípravy, pod vedením zkušených lektorů CACM (Czech Association of Combat Medics) osvojovali jak v teoretické, tak v praktické části, poznatky z oblasti poskytování akutní přednemocniční péče v taktickém prostředí, tedy ve ztížených podmínkách.

Policisté získali také informace o materiálním vybavení, které lze použít v taktickém prostředí, a práci s ním si mohli vyzkoušet. Právě zavádění jednotných aplikovaných postupů taktické medicíny do každodenní činnosti příslušníků ozbrojených sborů je jedním z cílů asociace CACM. V mnoha modelových situacích policisté trénovali ošetření takových zranění, jako jsou masivní krvácení, zástava dechu, šokové stavy a jiné, to vše například za použití speciálních druhů škrtidel, vojenských tlakových obvazů, hrudních chlopní a dalšího materiálu používaného mediky v taktickém prostředí. Celý kurz byl výborně připraven a jeho absolvování bylo pro všechny zúčastněné přínosem. Vzhledem k tomu, že úkolem instruktorů služební přípravy školního policejního střediska je vzdělávat další policisty a vést jejich výcvik, včetně výcviku tzv. prvosledových hlídek, lze očekávat přenos získaných zkušeností do výkonu služby policistů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

mjr. JUDr. Petra Hofmanová
vedoucí školního policejního střediska