Kraj zrealizoval semináře o rizicích používání mobilních telefonů

Středočeský kraj zorganizoval ve spolupráci s CZ.NIC v  rámci projektu „Kraje pro bezpečný internet“  4 semináře  na téma „(Ne)bezpečný mobil“.  Jedná se o dvouhodinové semináře, které jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ. Semináře mají za cíl seznámit účastníky s řadou závažných témat, jako je  zabezpečení mobilu, rizika instalací různých programů a aplikací do mobilu, komunikace na sociálních sítích přes mobil, připojování do sítě přes veřejně přístupné WIFI, možností využívat antivirové programy atd.

Semináře se pilotně  uskutečnily ve 2 základních školách, a to v Základní škole a Mateřské škole Kladno, ul. Zdeňka Petříka 1756, a v Základní škole Benešov, Dukelská 1818.

Seminářů se společně s žáky účastnili i pedagogové. Jedním z nich byla i Mgr. Petra Dlouhá, která akci zhodnotila následovně: „Program byl vedený odborným způsobem, celá struktura na sebe logicky navazovala, vybrané náměty byly velmi zajímavé a také obohacené zkušenostmi z praxe přednášejícího.  Reakce žáků byla pozitivní, seminář hodnotili jako velmi zajímavý, naučný a i navzdory tomu, že mobilní telefony a aplikace zdánlivě ovládají, o mnohých nebezpečích neměli tušení. Mnozí žáci si také jistě uvědomili své nezodpovědné chování při využívání a stahování různých aplikací do svého mobilního zařízení“.