Konec prázdnin zvýší provoz na komunikacích

KRAJ – Středočeští policisté budou i letos poslední prázdninový víkend dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Konec letních prázdnin a začátek nového školního roku sebou přináší, tak jako v předcházejících letech, zvýšený provoz na pozemních komunikacích. Většina lidí se snaží využít každého prázdninového dne, a proto se vrací ze svých prázdninových pobytů, které trávili jak v zahraničních destinacích, tak i v různých regionech České republiky, právě v tento čas.
S ohledem na nepříznivý vývoj nehodovosti v tomto období v minulých letech se budou středočeští policisté svým dohledem na předem vytipovaných místech v lokalitách Středočeského kraje snažit ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nehodovost na pozemních komunikacích.
Regionem středních Čech prochází kolem deseti tisíc kilometrů silniční a dálniční sítě. Střední Čechy se stávají tranzitním krajem, neboť úseky silnic I. a II. třídy, stejně tak i dálnic, jsou důležitými spojnicemi mezi jednotlivými kraji, ale i hlavním městem Prahou, čímž narůstá hustota silničního provozu. S tím samozřejmě souvisí i zvýšení rizika vzniku dopravních komplikací, kolizí a nehod.
Při dohledu nad plynulostí silničního provozu a silničních kontrolách se policisté zaměří zejména na dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy, dodržování pravidel na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, telefonování za jízdy, kontrolu technického stavu motorových vozidel a dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích.

A na závěr jedno doporučení pro zpáteční cestu z prázdnin do svých domovů: „Buďme k sobě vzájemně ohleduplní, tolerantní a pamatujme vždy na pravidlo šťastného návratu.“

por. Bc. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí PČR
29. srpna 2019