Jezděte bezpečně na kole v silničním provozu

PRAHA VENKOV-JIH – Preventivní rady a doporučení předávali cyklistům i chodcům policejní preventisté společně s Týmem silniční bezpečnosti minulý pátek v rámci realizace preventivního projektu „Na kole jen s přilbou“. 

Při této preventivní akci uskutečněné letošního 17. července v osadě Jarov na stezce pro cyklisty a chodce, která vede podél Vltavy a spojuje lokalitu obce Vrané nad Vltavou se zbraslavskou částí hlavního města Prahy, policisté z oddělení tisku a prevence s členy Týmu silniční bezpečni oslovili téměř padesát účastníků silničního provozu. Jednalo se zejména o cyklisty, jezdce na koloběžkách, ale i chodce.

Obsahem jejich rozhovoru bylo dodržování předpisů silničního provozu a povinná výbava jízdní kola. Během rozhovoru si oslovení vyplnili krátký test, a to zejména ti starší 18-ti let, ve kterém odpovídali na otázky zaměřené na znalost dopravních předpisů ze zmiňované oblasti. Jejich vyplněný test, pokud k tomu dali respondenti souhlas, bude zařazen do soutěže o věcné ceny. Děti si zase vyzkoušely na přistaveném jízdním kole umístění jednotlivých částí povinné výbavy.

Za svoje výkony, spočívající jak v zodpovězení pěti otázek formou testu nebo umístěním jednotlivých prvků povinné výbavy na jízdní kolo, získali oslovení drobné odměny v podobě reflexních pásků, alkohol testerů, nealkoholických nápojů, omalovánek, či výtisků map s vyznačenými trasami pro cyklisty z různých lokalit České republiky.

Všichni přítomní tuto preventivní akci zaměřenou na cyklisty, při které získali nové informace, vítali a velmi kladně hodnotili.

A na závěr za policisty jedno velké doporučení všem malým, ale i dospělým cyklistům: „Na kole jen s přilbou!“.

Další informace k problematice bezpečné jízdy na kole naleznete zde.

por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělen tisku a prevence
20. července 2020

Leták 1 "Na kole jen s přilbou"
Leták 2 "Na kole jen s přilbou"