Dopravně bezpečnostní akce na D5

KRAJ – Řidiči nedodržují povolenou rychlost.

V sobotu 16. 3. 2019 v době od 06:00 hodin do 14 hodin byla na dálnici D5 realizována dopravně bezpečnostní akce prostřednictvím policistů z Dálničního oddělení Rudná. Do akce bylo zařazeno celkem devět policistů a služební vozidla v civilním provedení (pro skrytý dohled se zaměřením na dodržování rychlosti) a rovněž vozidla v barevném provedení PČR. Policisté zaměřili svou pozornost zejména na dodržování pravidel silničního provozu, nelegální migrace osob a pátrání po osobách a věcech pocházejících z trestné činnosti. V průběhu této akce zkontrolovali celkem 31 vozidel.

Alarmující je skutečnost, že i přes nepříznivé povětrnostní podmínky (silný déšť a vítr), riskovali řidiči nejen své životy a zdraví, ale také ostatních účastníků silničního provozu tím, že nedodržovali povolenou rychlost. Tohoto přestupku se dopustilo hned šest řidičů, což je poměrně vysoký počet s ohledem nejen na výše uvedené skutečnosti. Následky dopravních nehod na dálnicích mívají většinou fatální následky.

V průběhu akce bylo dále zjištěno 23 přestupků proti silničnímu provozu, z toho 22 bylo vyřešeno příkazem na místě. V jednom případě se jednalo o neoprávněnou chůzi v tělese dálnice, další porušení spočívala ve způsobu jízdy, nevyhovujícím technickém stavu vozidla, zároveň byla zjištěna jízda bez uhrazení časového poplatku (bez dálniční známky) a držení telefonního nebo záznamového zařízení. Dále přestupek spočívající v blokaci řidičského oprávnění, který bude oznámen k projednání ke správnímu orgánu.

Vzhledem k blížícím se plánovaným omezením na dálnici D5, která budou probíhat v následujících měsících, dálniční policisté apelují na řidiče k dodržování pravidel silničního provozu, zejména dodržování bezpečné vzdálenosti,  rychlosti a věnování se řízení vozidla, aby nedocházelo k dopravním nehodám v těchto omezeních. Následkem takových nehod bývají dlouhé kolony vozidel a dochází k omezení plynulosti silničního provozu nejen na dálnici  ale  i na objízdných trasách a v přilehlých obcích a městech.

por. Bc. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun
18. března 2019