Dopolední setkání se seniory

PRAHA VENKOV-JIH – Ve spolupráci s Městským úřadem v Mnichovicích se v úterý letošního 18. února podařilo zorganizovat v místním informačním centru preventivní besedu pro mnichovické seniory. 

V rámci preventivně informačního programu „Rady (nejen) seniorům – Bezpečně na internetu“ se dvě hodiny před polednem setkal s místními seniory policista z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství středočeské policie.

V úvodní části preventivní besedy byli dříve narození upozorněni na výskyt možných rizik a trestné činnosti, při kterých si pachatelé vybírají za cíl svého útoku osoby z řad seniorů. Zároveň jim bylo poskytnuto několik zásadních preventivních rad a doporučení, jak se dá předcházet vzniku nebezpečných situací, a jak se těmto negativním jevům účinně bránit.

Velmi pozitivně vnímali informace o preventivním projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ a o webových stránkách www.stopvloupani.cz, kde naleznou preventivní tipy na zabezpečení svých domovů, a to nejen rodinných domů a bytů, ale i rekreačních objektů.

V další části se pak senioři seznámili se zásadními pravidly bezpečného chování na internetu, neboť se i v tomto virtuálním prostředí mohou rovněž setkat s riziky, která je mohou přivézt do nepříznivých situací a nemalých problémů. Osoby seniorského věku jsou v současné době velmi aktivní na internetu, aktivně pracují s e-mailovými službami, vyhledávají informace pomocí internetových vyhledávačů, diskutují a také využívají nákupů prostřednictvím e-shopů.

Následně senioři měli možnost zhlédnout videoklipy z preventivního projektu „Kraje pro bezpečný internet“, kdy po jejich zhlédnutí nastal čas pro dotazy k danému tématu a přítomní tak měli možnost a prostor s policistou besedovat.

Všechny jejich otázky se podařilo zodpovědět. Každý ze zúčastněných měl i možnost si ústně předané informace doplnit pomocí letáčků s preventivními radami, které byly volně k dispozici a senioři si je mohou pak v klidu a teple svého domova pročíst, nebo je případně předat tomu, kdo se nemohl tohoto setkání zúčastnit.

Setkání proběhlo v poklidné atmosféře a bylo oboustranně velmi příjemné. Již teď plánujeme další setkání, hledáme společně „zajímavé téma“ a těšíme se na další spolupráci.

por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
PČR Praha venkov-JIH
19. února 2020

Senioři a internet
Senior v kyberprostoru
Brožura (NE)Bezpečný věk