Akce s krycím názvem „OLIVER“

V pondělí 2. října 2017 proběhla akce s názvem „OLIVER“. Tu připravil Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje na území okresu Praha – západ. Konkrétně policejní hlídky zamířily do podniků sídlící v obci Průhonice.  Cizinečtí policisté kontrolovali občany cizích států a odhalovali především nelegální pobyt cizinců na území České republiky. Dále prověřovali nelegální zaměstnávání příslušníků třetích zemí a v neposlední řadě se snažili odhalit padělané a pozměněné dokladů cizinců.

Během akce bylo zkontrolováno celkem třináct cizích státních příslušníků. Dvanáct cizinců bylo převezeno na pracoviště Odboru cizinecké policie a s cizinci byly zahájení úkony správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o správním vyhoštění z důvodu práce bez pracovního povolení.

Policisté Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje budou samozřejmě v podobných akcích pokračovat i následujícím období.

nprap. Michaela Nováková
tisková mluvčí
P ČR Kladno
2. října 2017