Celý pracovní týden ve znamení zvýšených kontrol ve Středočeském kraji

KRAJ – Policisté kontrolovali nejen držení telefonu za jízdy. 

Rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na držení telefonu nebo jiných hovorových zařízení proběhla minulý týden ve Středočeském kraji. Kontroly proběhly v pracovním týdnu od pondělí 7. března do pátku 11. března 2022.

Policisté mimo jiné kontrolovali řidiče, zda dodržují stanovené limity rychlosti v obcích, ale i na středočeských dálničních tazích, ale samozřejmě kontrolovali i to, zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo drog, zda mají vozidlo ve vyhovujícím technickém stavu, používají bezpečnostní pás nebo jestli mají zaplacený dálniční poplatek .

Během celého týdne policisté zkontrolovali 3700 vozidel a zjistili 834 přestupků. Maximální dovolenou rychlost překročilo celkem 133 řidičů, kdy 129 z těchto přestupků bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou v celkové výši 81 tisíc korun, 4 přestupky byly postoupeny správnímu orgánu.

U 9 řidičů policisté zjistili, že před jízdou požili alkohol a 8 řidičů usedlo za volant pod vlivem drog.

Co se týče držení záznamových a hovorových zařízení za jízdy, policisté odhalili 140 řidičů, kteří drželi hovorové zařízení nepovoleným způsobem. Celkem 138 těchto řidičů zaplatilo na místě blokovou pokutu v celkové výši 50 tisíc korun.

Dohromady 139 řidičů nepoužilo za jízdy bezpečnostní pás a 106 řidičů mělo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu.

Další kontroly na středočeských silnicích a dálnicích budou pokračovat. Již 24. března 2022 proběhne celorepubliková akce SPEED MARATHON 2022, který je zaměřen na kontolu rychlosti. O úsecích měření jste mohli rozhodnout vy sami.

kpt. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
17. března 2022