Bezpečnostní opatření VODA 2019

KRAJ – Středočeští policisté v letních měsících kontrolovali vodní plochy.

Policisté z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje se během letních měsíců v rámci bezpečnostního opatření VODA 2019 zaměřili na kontrolování veškerých plavidel. Ve Středočeském kraji policisté zrealizovali celkem 24 akcí, které byly cíleně zaměřeny nejen na kontrolu plavidel pohybujících se na vodních plochách, ale také na kontrolu osob, které plavidlo řídily. Policisté zároveň zjišťovali, zda vůdci plavidel nejsou ovlivněni alkoholem nebo jinou omamnou a psychotropní látkou. V rámci uskutečněných akcí policisté z Poříčního oddělení Labe a Slapy zkontrolovali celkem 272 plavidel, přičemž u 53 zjistili závadu. Dále kontrolou prošlo 70 přístavišť a bezmála 30 půjčoven lodí. Počet zkontrolovaných osob při řízení plavidel je totožný s počtem kontrolovaných plavidel. Policisté tedy zkontrolovali 272 vůdců plavidel a během akce odhalili celkem 53 přestupců, kteří nedodrželi pravidla v rámci provozu na vodních plochách. Sankcionováni byli za porušení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Z toho v příkazním řízení policisté vyřešili 52 osob a uložili pokuty v celkové výši 29 800 korun. Jednu osobu oznámili příslušnému správnímu úřadu k dalšímu projednání. Nejčastěji se kontrolovaní dopouštěli přestupku dle § 43 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě:

,,(2) Fyzická osoba se jako účastník plavebního provozu na vodní cestě dopustí přestupku tím, že
c) v rozporu s § 29 odst. 2 se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály“

Toto ustanovení porušilo celkem 41 vůdců plavidel. Za pozitivní lze hodnotit, že ani jeden z kontrolovaných vůdců plavidla nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Policisté v rámci své činnosti kontrolovali také rybáře. Zjišťovali, zda dodržují veškerá pravidla, která jim ukládá zákon.  Policejní kontrolou prošlo celkem 114 rybářů. Během bezpečnostního opatření VODA 2019 se policistům podařilo vypátrat jedno odcizené plavidlo a nalezli jedno plavidlo volně plující.

Součástí vyhlášené akce je také projekt s názvem – Bezpečně na vodě. Tento projekt je cíleně zaměřen na bezpečnost na vodních tocích a plochách. Policisté z oddělení tisku a prevence ve spolupráci s Poříčním oddělením tuto osvětovou preventivní akci představili dne 28. července u hojně navštěvovaných Proboštských jezer u Staré Boleslavi. Cenné informace a rady policisté rozdávali vůdcům plavidel, ale také osobám, které přišly relaxovat na pláž. Více se o preventivní akci, která proběhla ve Středočeském kraji, dozvíte zde.

Informace ohledně bezpečného chování na vodě naleznete na webových stránkách Bezpečného Středočeského kraje.

nprap. Bc. Veronika Čermáková
tisková mluvčí P ČR
3. října 2019