Bezpečné prázdniny

KLADENSKO – Čas prázdnin se rychle blíží.

Děti se těší, jak bezstarostně bez školy prožijí dobu volna. Bohužel právě v tento čas dochází častěji k jejich zranění. Je to převážně proto, že po opuštění školních lavic zapomínají na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Proto je vhodné i v průběhu prázdnin vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování.

Připomínáme proto důležité rady na prázdniny (a nejen na ně):

Dítě, které je doma samo, by nemělo:

 • otvírat cizím lidem
 • sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo
 • při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří
 • v prostoru na ulici nosit viditelně klíče
 • chodit kamkoliv s cizími lidmi či cokoliv od nich přijímat
 • počínat si neopatrně v silničním provozu.

Dítě, které vyjíždí na kolo, by nemělo:

 • používat kolo ve špatném technickém stavu bez vybavení světly a odrazkami
 • vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků
 • jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky
 • hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím.

Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:

 • vstupovat do vody samo
 • koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno)
 • přeceňovat své plavecké síly
 • plout na loďkách či vorech bez plovací vesty.

V období letních prázdnin rodiče často posílají své děti na dětské tábory či jiné pobytové akce. Dopředu by si však měli dobře prověřit organizátory takových akcí! Nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků dostanou lidé s bohatou trestní minulostí. Je opravdu zbytečné vystavovat děti riziku sexuálního obtěžování či zneužívání! Proto by měl být pobyt dítěte mimo domov dobře prověřený a bezpečný.

Dospívající mládež zase často využívá volného prázdninového režimu a nepozornosti zákonných zástupců ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci.

Upozorňujeme proto rodiče na tato úskalí prázdnin a varujeme před výše uvedenými problémy, které mohou nastat v případě, že se rodiče dostatečně nezajímají o to, jak jejich ratolesti tráví volný čas.

nprap. Michaela Nováková
tisková mluvčí
P ČR Kladno
12. června 2019