AKTUALIZACE: Začala lovecká sezóna na drobnou zvěř

KRAJ – Policisté se zaměřují na kontroly myslivců a jejich zbraní

AKTUALIZACE
Dne 8. prosince 2018 bylo při kontrolách ve Středočeském kraji zkontrolováno celkem 203 lovců a jejich zbraní. Celkem bylo provedeno 161 kontrol na přítomnost alkoholu v dechu, kdy všechny výsledky byly negativní. Kontrolní akce proběhla u 19 mysliveckých spolků.


AKTUALIZACE
Dne 1. 12. 2018 bylo ve Středočeském kraji zkontrolováno 193 lovců a jejich zbraní. Dále bylo provedeno 144 orientačních zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu, kdy nebyl zjištěn žádný pozitivní výsledek. Kontrolní akce proběhla u 18-ti mysliveckých spolků.

AKTUALIZACE
Ve Středočeském kraji bylo dne 24. 11. 2018 zkontrolováno 162 lovců a jejich zbraní, při kterých bylo provedeno 117 orientačních zkoušek na alkohol, které byly všechny negativní. Tato kontrolní akce proběhla u 16-ti mysliveckých spolků.

AKTUALIZACE
Na teritoriu Středočeského kraje bylo dne 17. 11. 2018 zkontrolováno 219 myslivců a jejich zbraní, při kterých bylo provedeno 173 orientačních zkoušek na alkohol, které byly negativní. Dále bylo zkontrolováno celkem 23 mysliveckých spolků. Byla uložena jedna bloková pokuta ve výši 200 Kč, z důvodu, že myslivec u sebe neměl zbrojní průkaz.

Každoročně se od listopadu do konce kalendářního roku odehrává hlavní lovecká sezóna na drobnou zvěř (bažant a zajíc). Odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje  bude na těchto společných lovech provádět kontroly nad dodržováním povinností a zákazů danými ustanovením § 29 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a na dodržování povinností stanovených zákonem č. 441/2001 Sb. o myslivosti Policisté se pak zaměří zejména na bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem, technický stav zbraní, kontrolu dokladu o pojištění a  kontrolu předepsaných dokladů. V neposlední řadě budou kontroly zaměřeny i na to, zda lovci nepožili alkohol nebo jiné návykové látky.

Na teritoriu Středočeského kraje bylo dne 3. 11. 2018 zkontrolováno 201 myslivců a jejich zbraní, při kterých bylo provedeno 106 orientačních zkoušek na alkohol. Dále bylo zkontrolováno celkem 19 mysliveckých spolků. Dne 10. 11. 2018 bylo zkontrolováno 210 myslivců a provedeno 139 orientačních zkoušek na alkohol. V obou dnech nebyl při těchto kontrolách zjištěn žádný alkohol .

Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
pracovník vztahů k veřejnosti
13. listopadu 2018