AKTUALIZACE : Začala lovecká sezóna na drobnou zvěř

KRAJ – Policisté se zaměřují na kontroly honů.

AKTUALIZACE
Středočeští policisté kontrolovali v pondělí a úterý 25. listopadu a 26. listopadu, dále pak v sobotu 30. listopadu 2019 myslivecké spolky, lovce a jejich zbraně ve Středočeském kraji. Dohromady v těchto třech dnech bylo zkontrolováno 22 mysliveckých spolků a 226 lovců a jejich zbraní. Při kontrolách provedli policisté 197 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu, kdy v jednom případě byla dechová zkouška pozitivní s přítomností 0,27  alkoholu v dechu. Muži byla udělena bloková pokuta na místě ve výši 1000 Kč a byl vykázán z dalšího průběhu lovu. Dále ve 2 případech byl zjištěn přestupek, který byl na místě vyřešen domluvou. Lovci si mezi sebou vyměnili zbraň kategorie B bez povolení, zbraň byla na místě vyměněna nazpět.


AKTUALIZACE
Policisté se během víkendu 22. – 23. listopadu 2019 opět ve Středočeském kraji zaměřili na kontroly mysliveckých spolků, lovců a jejich zbraní. V těchto dvou dnech bylo celkem zkontrolováno 293 lovců a jejich zbraní. Při kontrolách provedli policisté 281 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu, které byly všechny negativní. Kontrolní akce proběhla u 25-ti mysliveckých spolků a všichni kontrolovaní lovci měli své zbraně v naprostém pořádku.


AKTUALIZACE
Ve Středočeském kraji bylo v sobotu 16. 11. 2019 zkontrolováno celkem 255 lovců a jejich zbraní. Při kontrolách provedli policisté 225  orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu, které byly všechny negativní. Kontrolní akce proběhla u 25-ti mysliveckých spolků a všichni kontrolovaní lovci měli své zbraně v naprostém pořádku.


Každoročně se od listopadu do konce kalendářního roku odehrává hlavní lovecká sezóna na drobnou zvěř (bažant a zajíc). Odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje  bude na těchto společných lovech provádět kontroly nad dodržováním povinností a zákazů danými ustanovením § 29 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a na dodržování povinností stanovených zákonem č. 441/2001 Sb. o myslivosti. Policisté se pak zaměří zejména na bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem, technický stav zbraní, kontrolu dokladu o pojištění a  kontrolu předepsaných dokladů. V neposlední řadě budou kontroly zaměřeny i na to, zda lovci nepožili alkohol nebo jiné návykové látky.

V teritoriu Středočeského kraje bylo ve dnech 7. – 9. listopadu 2019 zkontrolováno 313 lovců a jejich zbraní, při kterých bylo provedeno 248 orientačních zkoušek na alkohol. Celkem bylo zkontrolováno 28 mysliveckých spolků. Všichni lovci měli doklady i své zbraně v naprostém pořádku a ani orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu neprokázaly to, že by některý z lovců požil alkohol.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí